NYTT TALENTPROGRAM FOR TIDLIGMUSIKK

Senter for tidligmusikk, Talent Norge og Dextra Musica lanserer et eget helårlig program for unge talenter innen klassisk musikk som ønsker å utvikle seg på historiske instrumenter. Programmet er en utvidelse av den årlige nasjonale orkestersamlingen Ungdommens Barokkorkester (UBO). Deltakelse i det helårlige talentprogrammet leder frem til kvalifisering for fremtidig deltakelse i UBO.

Helårsprogrammet gjennomføres i samarbeid med orkesteret Trondheim Barokk og har fått navnet Trondheim Barokk Trainee. Tilbud retter seg til unge musikere som ønsker å nå et internasjonalt nivå på historiske instrumenter. Programmet er åpent for deltakere fra hele landet. Deltakerne som blir tatt opp i programmet følger et tre-årig undervisningsløp med fire samlinger i året. På disse samlingene vil det bli både ensemblespill og individuell undervisning. Det vil bli lagt vekt på teknikk og repertoarkunnskap. Det åpnes for opptak til år én, år to og år tre.

Samlingene vil bli lagt til helger. Tidspunkt blir satt i begynnelsen av hvert semester. Undervisningen vil i hovedsak foregå i Oslo og i Trondheim. Vi søker fortrinnsvis etter strykere, men alle instrumentgrupper er velkomne til å søke. Alle musikkstudenter, tidligere musikkstudenter samt elever på folkehøgskole og videregående skoler, kan søke. For å kvalifisere til opptak på år to eller tre, ber vi om det legges ved ett eller flere opptak av søkeren.

SØKNADSSKJEMA

Søknadsfrist 20. april 2018