Om Senter for tidligmusikk

Om Senter for tidligmusikk

Vi omgir oss med musikk overalt, i bilen, i kjøpesenteret, i heisen, i film, på tv og på radio. Vi oppsøker musikkopplevelser på konserter og i scenekunst. Men musikken vi hører rundt oss, både den som er helt ny, som kanskje ble laget bare for noen måneder siden, og den som er eldre og kan være flere hundre år gammel, bygger på vår felles musikkarv. Senter for tidligmusikk handler nettopp om denne levende musikkarven, hvordan musikken har blitt spilt og fremført, hvordan den har blitt opplevd og lyttet til, kort sagt, hvordan den hørtes ut. Det er en immateriell kulturarv som det er viktig å ta vare på.

Musikk har stått sentralt i Norge i årtusener. Den har blitt brukt av makthavere og av andre for å formidle politiske budskap, opplevelser og for å skape identitet og samhørighet. Man har sannsynligvis fremført musikk i Norge i uminnelige tider, men vi vet, med sikkerhet, at det var en omfattende musikkaktivitet fra 1100-tallet og fremover mot 1700- og 1800-tallet. Erkebispesetet Nidaros stod i spissen for denne musikkaktiviteten, fordi fremføringen av sang og notasjon av musikk var så tett knyttet til kirkens ritualer. Senere ble musikklivet mer utviklet. På 1700-tallet importeres store orgler til Norge, blant de aller største i Europa. I Nidarsdomen installeres for eksempel et orgel av den tyske byggeren Wagner, en av de fremste i hele Europa. Berlin-familien, fremdeles i Nidaros, stod i spissen for komponering av symfonier og instrumentalkonserter. Denne rike musikkarven, som spredte seg fra Nidaros til hele landet, preges gjennom opp gjennom historien av at den er i tett kontakt med de fremste miljøene i Europa. Den norske levende musikkarven er internasjonal.

Senter for tidligmusikk er et ressurs- og kompetansesenter for tidligmusikk. Senterets hovedfokus er utvikling og formidling av kompetanse på tidligmusikkområdet. Tidligmusikk defineres bredt, som historisk musikk spilt på historiske instrumenter, uansett historisk epoke eller stil. Musikken fra forskjellige tider høres forskjellig ut, fordi ulike epoker kjennetegnes av forskjellige musikalske stiler, men også fordi selve instrumentene og spillemåtene forandret seg. Senter for tidligmusikk formidler kompetanse om hvordan musikk ble spilt og om hvordan den levende musikken hørtes ut.

Styre

Stiftelsen styre består av:
Erik Skanke Høsøien, styreleder
Merethe Baustad Ranum, styremedlem
Kjell Sagen Berg, styremedlem
Daniel Johansen, styremedlem
Ingvild Skaatan, styremedlem