Kontakt oss

Senter for tidligmusikk
Senter for tidligmusikk er et ressurs- og kompetansesenter for tidligmusikk, organisert som en en uavhengig stiftelse. Senterets virksomhet er konsertrert rundt fire hovedsatsningsområder: tidsskriftet Musikk & Historie, festivalen Barokkfest, konsertserien Orfeo og Orfeo turné samt Ungdommens Barokkorkester.

Besøksadresse
Kjøpmanns gt 48
7010 Trondheim

Postadresse
Postboks 545
7405 Trondheim

E-mail: post@tidligmusikksenteret.no

Ansatte

Martin Wåhlberg
Styreleder, leder for festivalen Barokkfest
E-post: martin.wahlberg[at]tidligmusikksenteret.no
Tlf: 976 84 261

Halvor Hosar
Produsent/forsker
E-post: halvor[at]barokkfest.no
Tlf: 482 68 822

Ingrid Gausemel Remøy
Produsent
E-post: ingrid[at]barokkfest.com
Tlf: 908 62 900

Ungdommes barokkorkester

Erik Skanke Høsøien
Produsent
E-post: eshosoien[at]hotmail.com
Tlf: 924 05 250

Musikk & historie

Halvor K. Hosar
Redaktør
E-post: redaktor[at]tidligmusikk.no
Tlf: 482 68 822

Anja Victoria Brinch Lundby
Reklame- og konsertkalenderansvarlig
E-post: victoria[at]tidligmusikk.no

Lars Sandåker
Debattredaktør
E-post: lars[at]tidligmusikk.no

Stiftelsens styre

André Wallan Larsen, styreleder
Erik Skanke Høsøien, nestleder
Trine Knutsen, styremedlem
Anders Hvind, styremedlem
Merethe Ranum, styremedlem

Ta kontakt med oss